Heves Vármegyei Szakképzési Centrum
Március 15. Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035
Weboldal alcíme
Heves Vármegyei Szakképzési Centrum
Március 15. Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035
Weboldal alcíme

Szociális ágazat
KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ


A jelentkezési lapon ezt a számot kell feltüntetni: 6523

Az ágazatban megszerezhető szakma száma: 5 0922 22 02

Képzési időtartam: 5 év

A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épül. A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén, és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Kompetenciaelvárás:

 • felelősségtudat
 • kapcsolatteremtő készség
 • empatikus készség
 • türelmesség
 • tolerancia
 • határozottság
 • motiváló készség
 • rugalmasság
 • döntésképesség
 • kreativitás
 • ötletgazdagság