Heves Megyei Szakképzési Centrum
Március 15. Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035
Weboldal alcíme
Heves Megyei Szakképzési Centrum
Március 15. Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035
Weboldal alcíme

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 

Magyarország Köztársasági Elnöke Oroián Erzsébet igazgató asszony részére a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta.
Nagyon büszkék vagyunk! Szívből gratulálunk!

Kitüntetés 

Iskolánk igazgató asszonya Oroián Erzsébet a mai napon, Lőrinci Város Közszolgálatáért kitüntető díjat vehetett át Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úrtól és Víg Zoltán polgármester úrtól Lőrinci városában. Szívből
gratulálunk az elismeréshez!


 Újabb siker iskolánkban!

Az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyében Bősze Boglárka az országos 17-ik helyet szerezte meg Pedagógiai ismeretek tárgyból, ezzel a felsőfokú felvételi eljárásban plusz 50 pontra jogosult.
Oláh Fanni Brigitta az országos 36-ik helyet szerezte meg Vendéglátóipari ismeretek tárgyból.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak Kocsisné Birkás Edit tanárnőnek és Széles József tanárúrnak!
Sok sikert a felvételihez!


Fantasztikus eredmények! 

Bár a járvány miatt nem folytatódik tovább a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, de az írásbeli eredmények megérkeztek, és
Balázs István Krisztián végzős szakács tanulónk a 388 indulóból holtversenyen a 7-ik helyen végzett, míg Kiss Bence végzős pincér tanulónk a 279 versenyzőből a 8-ik helyen végzett. A százalékos eredményükkel felmentést kapnak a szakmai vizsga írásbeli része alól. Gratulálunk a diákjainknak és felkészítő tanáraiknak Kiss Ernő és Széles József tanár úrnak!

A festőink sem maradtak le idén sem! A Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli fordulóján 88 induló közül a 11.D osztályból Hegedűs
Balázs
a 4-ik helyen, Mészáros Ádám a 10-ik helyen, míg Pók Dániel a 11-ik helyen végzett!
Gratulálunk nekik is és felkészítő tanáruknak Balassa Tamásnak!


Pedagógus Oscar 

A pedagógiai munka elismeréseként 2017 óta, immár hagyományosan, idén is megszervezte a Neteducatio Kft a Pedagógus Oscar-díjra való jelölést. Iskolánkból 3 kolléga kapott jelölést: Kiss Ernő tanár úr (vendéglátás), Kocsis Tiborné tanárnő (pedagógia) és Talán Éva tanárnő (matematika). Gratulálunk nekik a jelöléshez is, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 3-an is kaptak jelölést az intézményben. Még büszkébbek vagyunk arra, hogy TALÁN ÉVA tanárnő bejutott a legjobb 15 pedagógus közé a zsűri alapján. A továbbiakban a közösségi médiában lehet rájuk szavazni.


Remekeltek tanulóink az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak első fordulójában 

Pedagógia ismeretek tárgyból továbbjutott Bősze Boglárka a 21-ik helyen 91%-al.
Elindult a versenyen: Bagi Boglárka (36.hely); Bánka Judit Sára (77.); Daróczi Borbála (91.) ; Szita Alexandra Éva (100.); Kanzler Dominika (114.) és Hegyi Kinga (119.)
Vendéglátóipari ismeretek tárgyból továbbjutott Oláh Brigitta Fanni a 23-ik helyen 63%-al.
Elindult a verseny még: Marton Gyula (68.)
Rendészet és közszolgálati ismeretek tárgyból elindult a versenyen: Terék János Tamás (61.); Varju Balázs (62.)

Gratulálunk nekik és felkészítőiknek: Kocsis Tiborné és Rusznyák Lászlóné tanárnőnek és Széles József tanár úrnak!


Rendhagyó szalagtűzésre került sor iskolánkban 

Szerettük volna, ha a felnőtté válás jelképe a szalag, eljut jogos tulajdonosaihoz, ezért a járványügyi előírások teljeskörű figyelembevételével jelképes szalagtűzésre került sor. Az osztályok a termeikben tekintették meg felvételről a kis műsort és az igazgatói beszédet, majd maguknak feltűzték a szalagot. 
Büszkék vagyunk rájuk, és sok erőt és kitartást kívánunk a vizsgákra való felkészüléshez!


Interjú Oroián Erzsébet igazgató asszonnyal 

Interjú végzőseinkkel 


Ebben az időszakban nem csak a nyolcadikosokért izgulunk, de a saját végzősienkért is. A mágikus február 15-i időpont határideje a középiskolai,felsőoktatási és érettségire való jelentkezésnek is.
Tanulóinkkal készítettük rövid kis interjút, hogyan is állnak most végzősként.


Siker a VE-GA-TOUR vetélkedőn! 


Iskolánk csapata III. helyezett lett! A csapat tagjai Kövesdi Martina, Oláh Brigitta Fanni és Marton Gyula 12.B osztályos tanulók.
Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek!
Középiskolás diákoknak hirdette meg az Eszterházy Károly Egyetem a „VE-GA-TOUR” vetélkedőt a magyar gasztronómia népszerűsítésére. A megméretés végén online hirdettek eredményt a szervezők.
Nagy Zoltán mesteroktató, királyi főszakács bevezetőjében emlékzetetett: a vetélkedő célja, hogy közelebb hozza a vendéglátás, gasztronómia és turizmus területét a diákokhoz. A rendezvény lebonyolítása az Eszterházy Károly Egyetem szervezésében történt, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Vendéglátós Mesterek Klubja támogatásával az EFOP-3.5.1-16-2017-00011 számú, „Duális és gyakorlatorientált képzések fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt keretén belül. Elhangzott: a verseny első fordulójában egy turisztika-vendéglátás körében megfogalmazott tesztet kellett kitölteni a tanulóknak. A második fordulóban egyetemi hallgatók készítettek kis videofilmeket Eger turisztikai attrakcióiról és ebből egy hangos PPT-t kellett készíteni az idegenforgalom-turisztikai ágazatban tanulóknak, míg a vendéglátósoknak egy videofilmet egy szabadon választott vendéglátó egységről.
A harmadik forduló jelentette a döntőt. Itt egy 40 kérdésre kellett válaszolni szintén idegenforgalom-turisztika-vendéglátás kérdéskörben.
A megméretésre 16 csapat jelentkezett, a döntőre 13 maradt a versenyben.


"Megcélozni a legszebb álmot" Területi Szavalóverseny díjazott versmondói 

Nagy örömünkre ebben a nehéz helyzetben is sokan vágtatok neki a szokatlan
megmérettetésnek. A zsűri meghozta döntését, és így ki tudjuk hirdetni az eredményeket. A
díjazottaknak gratulálunk, a legjobbakat meghallgathatjátok itt, az alábbi linkeken.
Őket  levélben is értesítjük, és várhatóan hamarosan, a járványhelyzet engedtével
ünnepélyes keretek között adjuk át a díjakat.

Iskolánk tehetségpont lett!

Intézményünk tantestületének pedagógiai gyakorlatát jól szemlélteti iskolai hitvallásunk:

„Az ISKOLA a tudásszerzés bölcsője, és egyben a diákok mindennapi életének színtere.”
(Petőfi Sándor)
Pedagógiai munkánk során mindig törekedünk arra, hogy a ránk bízott diákok örömmel vegyenek részt a tanítás - tanulás folyamatában, képesek legyenek fejlődni és kibontakozhassanak képességeik. Céljaink eléréséhez folyamatosan keressük az új utakat, melyre nagyszerű lehetőséget nyújt az iskolai „Tehetségpont” létrehozása.

Kiemelt területként kezeljük az egyéni bánásmód, a differenciálás gyakorlati megvalósítását, a tehetségek támogatását, segítését. Ezért döntöttünk úgy a tavalyi tanévben, hogy eredményeinket és céljainkat összegezve pályázunk a Tehetségpont címre, hogy csatlakozhassunk a Nemzeti Tehetségpontok Hálózatához.
Valljuk, hogy a tehetség valamely formája minden emberben ott rejtőzik. Minden tanuló, aki intézményünkben folytatja tanulmányait, tehetséges valamiben. Ezt a képességet, készséget, meg kell találni, felszínre kell hozni. Iskolánk elkötelezett tehetségek sokszínűségének felfedezésében, felkarolásában és kibontakoztatásában.

Nagy örömöt jelentett számunkra, hogy a 2019-ben beadott regisztrációs anyagunk elérte a várt eredményt, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szakmai bizottsága iskolánk Tehetségpont működési kérelmét elfogadta, így az 2019-2020 tanévet már működő Regisztrált Tehetségpontként kezdhettük.
Az intézményünk által alapított helyi hatáskörű Tehetségpont neve:
 „ESZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma”,
 azonosítószáma: TP 111 002 664.

A Tehetségpont képviselője: Rusznyák Lászlóné, kapcsolattartója: Nagy Viktória

Mindkét kollégánk rendelkezik speciális tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen szerzett végzettséggel, amely segíti a helyi tehetséggondozást, tehetségek beazonosítását.

Intézményünkben hagyománya van az új utak keresésének, a folyamatos fejlődésnek, éppen ezért tehetségfejlesztő munkánkat is tudatosan és hatékonyan szervezzük a mindennapokban.

Büszkén mondhatjuk, hogy intézményünkben nincs olyan pedagógus, aki ne állna mellszélességgel célkitűzéseink mellé, ne vállalna szívesen feladatot a Tehetségpont működésében. Valamennyi kollégáról elmondható, hogy sokrétű, gyakran több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a témában, folyamatosan beépítve az új ismereteket a gyakorlati munkába.

A 2019-2020 tanévben kiváló eredményeket értek el tanulóink, elhivatott pedagógusaink felkészítésével szakmai és sport versenyeken egyaránt.

Igyekeztünk a tehetséggondozás szempontjai szerint tudatosan irányítani az iskolai verseny- felkészítő munkát, a gyakorlás mellett ügyelve az erősségek és gyengeségek feltárására, a gyengébb területek fejlesztésére.

Emellett fokozott figyelmet fordítani a kiemelkedően tehetséges gyerekek beazonosítására, megfelelő helyre irányítására is.

Idei tanévünk kiemelt feladata volt a tehetséggondozó tevékenységhez kapcsolódó tervező munka még tudatosabbá tétele, az elemzés – értékelés fejlesztése, a folyamatos visszacsatolás, reflexiók rögzítése, valamint a következő tanév tehetségtámogató tevékenységének előkészítése.

https://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-002-664?fbclid=IwAR3apOaa9-HTwrMnqPXd1WNKtxGmAYgLjNStwKkAeOmQmOPvfjCp0mml5_s

Az iskola eseményei a 2020/21-as tanévben: 

I. félév

Feltöltés alatt.A magyar gyermekvédelmi rendszer működése 

A gyermekek védelmét szolgáló rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségük áll fenn.

IDE kattintva olvashatja a teljes tájékoztató anyagot a témában.


Újra régi fényében pompázik a selypi óvoda

Festő tanulóink gyakorlati idejük során, felújítják a környék intézményeit is. Így mindenki jól jár, hisz ők a valós életben, valós körülmények közt gyakorolhatnak, az intézmény tulajdonosai és használói pedig megújult körülmények közt dolgozhatnak, tanulhatnak. A HATVANONLINE cikkét ITT lehet elolvasni.

Irány az Országos Diákolimpia 

Iskolánk tanulói nagyszerű eredményeket értek el a XIX. Fekvenyomás Diákolimpia régiós versenyén, melyet Ajkán rendeztek meg.
Oláh Ábrahám /10 A rendvédelmi tagozat/ 66 kg-os kategóriában 120 kg nyomással aranyérmet szerzett! Teljesítménye az egész verseny legkiemelkedőbb eredménye. Szita Bence /10C vendéglátó tagozat/ 72kg -os kategóriában ezüst érmet, 
Juhász Enikő /9 A rendvédelmi tagozat/ bronz érmet nyert női 72 kg-os kategóriában! 
Találkozunk velük az ORSZÁGOS DÖNTŐN Encsen !!!
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak Hatvani Ferencnek

Logisztori matekverseny 

Gratulálunk Bődi Viktóriának, Németh Marcellnak és Varga Kíra-nak akik az Irány az Olimpia Logi sztori matekversenyen II. helyezést értek el Gyöngyösön a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskolájában. Felkészítő tanáruk Révfy Iván Jenőné volt, akinek szintén gratulálunk! Kísérő tanáruk Talán Éva volt.


Átalakul a szakmatanulás 


Országos Középiskolai Pedagógiai Csapatversenyen vettünk részt 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma szervezte meg a kétnapos Országos Középiskolai Pedagógiai Csapatversenyt 11-12-es tanulók részére a nagykállói intézmény tornatermében.

Az Egri Szakképzési Centrum Március 15. Szakgimnáziumát Bősze Boglárka, Kanzler Dominika és Szita Alexandra képviselte felkészítő tanárukkal, Kocsisné Birkás Edit tanárnővel.4 millió tanösvényre  

Március 8-án hirdették ki a 2018 októberében meghirdetett Richter Anna Díj győzteseit. A csapatok összesen 20 millió forint támogatást kapnak innovatív projektjeik megvalósítására a Richter Gedeon Gyógyszergyár jóvoltából. A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, a társadalmi jóllét fontosságára, inspirálja az egészségügy, oktatás, kutatás, gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket. 

Közel kétszáz pályázat érkezett, melyből a Richter Anna Díj öttagú zsűrije négy kategóriában (gyógyszerész, pedagógus, egészségügyi szakdolgozó és orvos) egy-egy nyertes hirdetett, az ötödik nyertesről pedig a nagyközönség szavazhatott.

A pedagógus kategória győztese a lőrinciben működő Egri Szakképzési Centrum Március 15. Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának csapata lett, akik iskolájuk területén hozzák létre a Richter Anna Tanösvényt és mezítlábas parkot.

A zsűri díját Kertész Éva újságíró, a 21 Nő az egészségügyért Alapítvány ügyvezetője adta át Kocsisné Birkás Edit csapatvezetőnek és megjelent csapatának Oroián Erzsébet igazgatóasszonynak, Husanyicáné Érsek Enikő igazgatóhelyettesnek és Gyuris Sándor az ESZC főigazgató helyettesének.

 „A pedagógusok ismét bizonyították, hogy a lehetőségek felismerése a legszebb és legkreatívabb gondolatokat szüli. A természet szeretet, egy jókedvű mezítlábas séta segít abban, hogy ne szakadjunk el a környezetünktől, a valóságtól, s erre a tapasztalásra egyre inkább szüksége van minden embernek. Külön köszönettel tartozom az öletgazdáknak azért is, mert csapatban, széles körű összefogással kívánják megvalósítani az ötletet, amely minden résztvevőnek motivációt, örömet jelent. Egy ilyen jól átgondolt, természetközeli kezdeményezés gazdagon megtérül majd, és évtizedekre előre mutat. Százezernyi apró lábnyomot, és lelkes, boldog gyerekeket kívánunk a programhoz, szívből gratulálunk a csapatnak!”- méltatta Kertész Éva a díjazottakat.
Festő-mázoló-tapétázó szakmai fórum 

Az iskolánkban folytatott szakmai képzések között a festő-mázoló-tapétázó szakma 45 éves múltra tekint vissza. Ez alkalomból hívjuk össze a térség szakembereit, hogy megvitassuk a szakma jelenét és jövőjét az építőipari fejlődés tükrében.

Időpontja: 2020. március 26. 10 óra


Színházlátogatás Egerben  

A tanulókkal 10 órakor indultunk Lőrinciből, Vörösmajorból. A kirándulásra 13 fő jelentkezett. Köztük voltak többen, akik velünk voltak márciusban is. Ők már rutinosabban viselkedtek, ismerős volt nekik a „menetrendünk”. Hatvanban csatlakoztak hozzánk az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanárai és diákjai is – hasonlóan a múltkori kiránduláshoz. Miután megérkeztünk Egerbe, megtekintettük az egri Bazilikát, ami szintén új élmény volt többeknek.

Szigligeti Ede: Liliomfi című vígjátékát néztük meg Blaskó Balázs Jászai - díjas rendező rendezésében. Valóban tavaszi, vidám és zsongó darabot láttunk. A színészek közül felismertük a legutóbb látott darab szereplőit. A szünetben beszélgettünk a cselekményről, hogy mennyire jól alakítják a karaktereket a színészek, hogy teljesen leköti őket a cselekmény, magával ragadja őket a darab lendülete, vidámsága.  A szerelem, a titkos/tiltott szerelem ábrázolása olyan téma volt a számukra, ami kamaszkoruk meghatározó eseménye. A színdarab megtekintése után bepillantást nyert két diáklány a kulisszák mögé. Lehetőségük adódott találkozni a színészekkel. Beszélgettek velük, autogramot kaptak és megörökítettük a találkozást fotókon is. Láthatták, hogyan készülnek a színészek az esti darabra, elmondhatták véleményüket, hogy mennyire jól érezték magukat és mennyire tetszett az előadás.