Egri Szakképzési Centrum
Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035

Weboldal alcíme
Egri Szakképzési Centrum
Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
3024 Lőrinci, Kastélykert
OM Azonosító: 203035

Weboldal alcíme

Bányaművelő technikus

A bányaművelő technikus szakképesítéssel rendelkező képes: A szilárd ásványok kitermelésének közvetlen munkahelyi irányítója. Ennek során a rá és munkahelyére vonatkozó jogszabályok, a hatósági és a munkahelyi utasítások betartásával irányítja a hozzá beosztott munkatársakat. Mindezek és a feladat figyelembe vételével technológiai, műveleti, munka- és biztonsági utasításokat készít, amit a beosztott dolgozókkal betartat. Őket előírás szerinti gyakorisággal ellenőrzi. Munkája és felelőssége kiterjed a feltárás, az előkészítés, a kitermelés, a jövesztés, a szállítás, a biztosítás, a szellőztetés, a munka-, a környezet- és egészségvédelem, az ásvány előkészítése, valamint a bánya felhagyásának műveleteire. Gondoskodik a bánya működéséhez szükséges energiaforrások, karbantartási és egyéb anyagok rendelkezésre állásáról. Különös gonddal felügyeli a gépi berendezések szabályos üzemeltetését az élettartam és a biztonság növelése érdekében. Hosszabb gyakorlati idő és rátermettség esetén jogosult a tervezések végzésére, illetve a hatósági engedélyezéssel kapcsolatos ügyek tárgyalására és intézésére.

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés. [A szakkepesites.hu tartalma]  

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: 1321 Feor megnevezése: Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője                                         Betölthető munkakörök: Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője, Beszerzési vezető, Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője

Kis és középvállalkozások ügyvezetője II.

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment. [A szakkepesites.hu tartalma]

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: 1321; Feor megnevezése: Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője                                         Betölthető munkakörök: Logisztikai igazgató, Szállítási igazgató